სწორად განავითარე ბიზნესი

ისარგებლე შენი ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული სერვისებით და ხელი შეუწყვე საქმიანობის განვითარებას პროფესიონალების დახმარებით
   ​ბუღალტერია

  ყველაზე მნიშვნელოვანი, კომპლექსური სერვისი, რითაც ვეხმარებით ბიზნესს სწორი და წარმატებული ფუნქციონირებისთვის

   საგადასახადო მხარდაჭერა

  სერვისი, რითაც მხარს ვუჭერთ ბიზნესს სრულ შესაბამისობაში იყოს საგადასახადო კანონმდებლობასთან

  ფინანსური აუდიტი

  კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების შესახებ დამოუკიდებელი, ობიექტური შეფასება, რომელსაც კომპანიებს საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად ვაწვდით

  იურიდიური მომსახურება

  კორპორატიული და ინდივიდუალური მომსახურება, რომელსაც ჩვენს პარტნიორებს ადგილობრივ და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში ვუწევთ.

   IT აუდიტი

  სერვისი, რომლითაც ბიზნესს ვეხმარებით სწრაფად და მარტივად ადაპტირდნენ ტექნოლოგიურ ცვლილებებთან და იყვნენ დაცულები კიბერ სივრცეში

   შეფასება

  ნებისმიერი ტიპის ქონების ღირებულების შეფასებას, შეფასების მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტების (IVS) მიხედვით.

   საბაჟო-საბროკერო მომსახურება

  მომსახურება, რომლითაც ვუმარტივებთ ბიზნესს საბაჟო პროცედურების გავლას და მნიშვნელოვნად ვუზოგავთ დროს


მიიღე შენს ბიზნესზე მორგებული შეთავაზება