საბუღალტრო მომსახურება

ისარგებლე კომპლექსური საბუღალტრო მომსახურებით - ბუღალტრული აღრიცხვა, შეფასება, ანალიზი, რეპორტინგი, დეკლარაციები, სახელფასო ადმინისტრირება


გააუმჯობესე შედეგი აუთსორს სერვისით

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას აუთსორსზე, რაც გაძლევს შესაძლებლობას, მნიშვნელოვნად დაზოგო ხარჯები.

სამუშაო პროცესში, სხვადასხვა კომპეტენციის თანამშრომლები არიან ჩართულები – საჭიროების და სირთულის მიხედვით – ბუღალტრები, შიდა კონტროლის განყოფილება და აუდიტორები. ჩვენი პასუხისმგებლობა დაზღვეულია სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ჩვენი მომსახურება გაძლევს შესაძლებლობას გქონდეს მოწესრიგებული ბუღალტერია, ეკონტაქტო პროფესიონალთა გუნდს და მიიღო მათგან კონსულტაციები შენთვის საინტერესო საკითხებზე და რაც მთავარია, მაქსიმალურად შეამცირო შენი ფინასური და საგადასახადო რისკები.


2000 +

მომხმარებელი


95% 

კმაყოფილების მაჩვენებელი
რას მოიცავს საბუღალტრო მომსახურება?

მიმდინარე ბუღალტრული აღრიცხვა

საბუღალტრო მონაცემების პროგრამული დამუშავება, საბანკო გადარიცხვების მომზადება, ინვოისების / სხვა პირველადი დოკუმენტების შექმნა
დეკლარაციები და სავალდებულო ფორმები

საგადასახადო დეკლარაციები, საპენსიო დეკლარაციები, სტატისტიკის კვარტალური და წლიური ფორმები
რეპორტინგი

ფინანსური რეპორტების მომზადება მენეჯმენტისთვის, SARAS-ისთვის წლიური ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა
Payroll - სახელფასო ადმინისტრირება

შრომის ანაზღაურების წარმოება, აღრიცხვა, ანგარიშგება, ხელფასების გაცემასთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტაციის შედგენა / სახელფასო უწყისების მომზადება, ხელფასებთან და განაცემებთან დაკავშირებული საბანკო და საკასო ოპერაციების ორგანიზება და აღრიცხვა, შესაბამისი გადასახადების გაანგარიშება ნებისმიერი განაცემისთვის, მივლინების ხარჯების გაანგარიშებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას საჭიროების შემთხვევაში
ძველი პერიოდის ბუღალტერიის მოწესრიგება

გავლილი პერიოდის საბუღალტრო მონაცემების დამუშავება; დეკლარაციების წარდგენა/დაზუსტება
ყოველთვიური მონიტორინგი და რეპორტები

დამკვეთი კომპანიის ბუღალტრის მიერ წარმოებული ბუღალტერიის კონტროლი, დამუშავებული ინფორმაციის საფუძველზე ყოველთვიური რეპორტების მომზადებამოითხოვე საბუღალტრო მომსახურების ფასი


  პროფესიონალიზმი

  რომელითაც ვაღწევთ შედეგს


   პროგრესი

  რომლითაც მუდმივად ვვითარდებით


   სანდოობა

  რომლითაც ვქმნით მყარ ურთიერთობებს

გაიმარტივე გადაწყვეტილება

მიიღე სპეციალური შეთავაზება ბიზნესის მოცულობის მიხედვით ან შექმენი სასურველი პაკეტი შენით.

გაიარე უფასო კონსულტაცია ბუღალტერთან