საგადასახადო მხარდაჭერა​

მიიღე მხარდაჭერა საგადასახადო ვალდებულებების კანონის შესაბამისად მართვაში


საგადასახადო მხარდაჭერა​

ჩვენ გთავაზობთ საგადასახადო მხარდაჭერას იმისთვის, რომ კანონის დაცვით შეასრულო შენი საგადასახადო ვალდებულებები და თავიდან აიცილო ჯარიმები და საურავები.

ჩვენი გაწვდით აუცილებელ ინფორმაციას იმ საგადასახადო ცვლილებების შესახებ, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს საქმიანობაზე და გეხმარებით მის ეფექტურად დანერგვაში. ჩვენ შეგვიძლია, დაგეხმაროთ დაიცვა შენი პოზიციები საგადასახადო დავის დროს და გააკონტროლო და ოპტიმიზაცია გაუკეთო შენს დანახარჯებს.


რას მოიცავს საგადასახადო მომსახურება?
საგადასახადო კონსულტაციები

საგადასახადო ვალდებულებებთან დაკავშირებული კონსულტაციები
გადასახადების ოპტიმიზაცია

საგადასახადო ვალდებულებების ოპტიმალური მართვა და მინიმიზაცია კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში
საგადასახადო რისკების აუდიტი

კომპანიის საბუღალტრო ჩანაწერების დეტალური ანალიზი და საგადასახადო რისკების გამოვლენა
საგადასახადო დავის დროს წარმომადგენლობა

საგადასახადო საკითხების პროცედურული მართვა

კორესპონდეციის მომზადება შემოსავლების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროსთვის და წინასწარი გადაწყვეტილების წერილის მომზადება

გაიარე კონსულტაცია ექსპერტთან  პროფესიონალიზმი

რომელითაც ვაღწევთ შედეგს


   პროგრესი

რომლითაც მუდმივად ვვითარდებით


   სანდოობა

რომლითაც ვქმნით მყარ ურთიერთობებს