ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) აუდიტი

ისარგებლე IT აუდიტორის მომსახურებით - მიიღე კომპანიის ტექნოლოგიური ინფრასტუქტურის შეფასება და ანალიზი, შექმენი უსაფრთხო და დაცული სისტემები პროცესების სწორად და ზუსტად სამართავად


შექმენი უსაფრთხო ინფრასტურქტურა


ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) აუდიტი არის ორგანიზაციის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების მონიტორინგი, რომელიც გეხმარება სწორად შეაფასო ორგანიზაციის ტექნოლოგიური რისკები და იპოვო მათი აღმოფხვრის/შემცირების გზები. ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) აუდიტორის დახმარებით, შეძლებ პროცესებისა და სისტემების ზუსტად და ეფექტურად მუშაობისა და დაცულობის უზრუნველყოფას, IT ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანასრას მოიცავს IT აუდიტი?
ინფრასტრუქტურის აუდიტი

იმ აუცილებელი კომპონენტების აუდიტი, რომლებიც საჭიროა საწარმოს IT სერვისებისა და IT გარემოს მუშაობისა და მართვისთვის.
უსაფრთხოების აუდიტი

კომპანიის კიბერ უსაფრთხოების მონიტორინგი, რაც უმნიშვნელოვანესია ორგანიზაციის აქტივების, მათ შორის კომპიუტერების, ქსელების და მონაცემების დაცვისთვის

გაიარე უფასო კონსულტაცია IT აუდიტორთან
  პროფესიონალიზმი

რომელითაც ვაღწევთ შედეგს


   პროგრესი

რომლითაც მუდმივად ვვითარდებით


   სანდოობა

რომლითაც ვქმნით მყარ ურთიერთობებს